85 rocznica wybuchu II wojny światowej w grupie ,,Sówek”