Eksperyment z wodą u „Jeżyków” w ramach projektu „Eko ludek”