„Instrumentalizacja piosenki „Pierwszy śnieg” – Jeżyki