Jeżyki- Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne.