Malowanie balonami do muzyki klasycznej ( tydzień sensoryczny)