,,Sowy i ,,Motylki” na teatrzyku „O Warszawskiej Syrence”.