Zajęcia inspirowane twórczością Mozarta i Kandińskiego u „Jeżyków”