Agata Teodorczuk

Nasza kadra

Agata Teodorczuk

Nauczyciel kontraktowy . Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Rewalidacyjna i Edukacja Przedszkolna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia licencjackie na kierunku Oligofrenopedagogika-Akademia Pedagogiki Specjalnej. Ciągle doskonali się poprzez udział w szkoleniach i kursach pedagogicznych.
W pracy kieruje się mottem Janusz Korczaka „ Staram się dziecko zrozumieć , nie szkodzić mu stawiać mu warunki i bodźce aby chciało być lepsze ”.