Anna Kurek

Nasza kadra

Anna Kurek

Nauczyciel

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego – magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością opiekuńczo- wychowawczą oraz magister kryminologii UW. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie ze specjalnością pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i uzupełniających wiedzę niezbędną do efektywnej pracy z dziećmi.
Moim zdaniem, przedszkole to najważniejszy etap edukacji, to tu zawiązują się pierwsze przyjaźnie, to tu dzieci nabierają odwagi do odkrywania i poznawania świata i to tu przeżywają swoje pierwsze sukcesy, ale także trudne emocje związane z przeszkodami, które napotykają na swojej drodze. Dlatego też, ten pierwszy kontakt, z placówką edukacyjną jest szczególnie ważny, ponieważ już wówczas wykształca się w dziecku nastawienie do zdobywania wiedzy i podejmowania wyzwań edukacyjnych. W związku z tym do swojej pracy staram się podchodzić refleksyjnie i z dużą dozą wyczucia reagować na bieżące potrzeby czy też trudności moich podopiecznych. Zastanawiam się nad rozwiązaniami problemów, myślę nad tym, w jaki sposób prowadzić zajęcia, aby były one atrakcyjne, kreatywne oraz stanowiły wyzwanie intelektualne dla dzieci, ale także rozmyślam nad tym, w jaki sposób wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w mojej grupie. Mogę siebie określić jako nauczycielkę „energiczno-refleksyjną”, mam własne pomysły na to jak prowadzić grupę, jakie działania proponować i do jakich zajęć zachęcać. Natomiast najważniejsze jest to, że generalnie lubię ludzi, a przede wszystkim dzieci. Dla mnie niesamowita jest dziecięca wyobraźnia, entuzjazm, energia i myślę że praca z dziećmi pomoże mi zachować w sobie te cechy;), dlatego też buduje z dziećmi rakietę z brystolu, maluję farbami, śpiewam, tańczę i ćwiczę i sprawia mi to dużą przyjemność. W wolnym czasie bardzo lubię słychać różnorodnej muzyki, czytać książki oraz podróżować.