Martyna Suchowolak

Nasza kadra

Kontakt

Martyna Suchowolak

Nauczyciel

Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Wzbogaca swoje doświadczenie uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach oraz codziennej pracy z dziećmi.
W życiu kieruje się mottem „Porażka to świetna okazja, by spróbować ponownie ” .